08 428 426 70 info@edgelaw.se

Vår ambition: den bästa försvarsadvokaten & det bästa målsägandebiträdet!

Vill du bli en av oss?

Vi söker advokater för omedelbar anställning. Inkom med din ansökan till

info@edgelaw.se

Vill du bli en av oss?

Verksamhetsområden

EDGE brottmålsadvokater besitter specialistkompetens inom brottmål (även ekobrott) och har med framgång företrätt klienter i flera stora och uppmärksammade mål.

EDGE brottmålsadvokater har även stor erfarenhet av uppdrag inom tvångslagstiftning, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt. Som part i dessa mål har du i regel alltid rätt att välja den advokat eller jurist som ska företräda dig genom rättsprocessen. Se till att det blir en advokat/jurist som verkligen tar strid för din rätt. Kontakta oss om du har frågor kring hur vi kan hjälpa dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Vår ambition är att du ska få den bästa försvarsadvokaten och det bästa målsägandebiträdet!

EDGE brottmålsadvokater Ditt mål vårt fokus. Låt oss hjälpa dig att nå dit. EDGE brottmålsadvokater. Vi hittar den svaga länken. Vår ambition: den bästa försvarsadvokaten & det bästa målsägandebiträdet!

Vår arbetsmetod

EDGE brottmålsadvokater Vår arbetsmetod

Kunskap/vetenskap

EDGE’s medarbetare har kunskapen att hantera såväl små som stora och komplicerade ärenden.

Kunskap är en dagsvara inom många juridiska områden och som ständigt måste uppdateras. I takt med att informationsflödet och vetenskapliga landvinningar ökar i samhället ställs också allt högre krav på att snabbt ta till sig sådan kunskap som ligger utanför de traditionella juridiska områdena. EDGE jobbar därför aktivt med vidareutbildning.

Våra medarbetare ska, utöver att besitta mycket god juridisk expertis, även behärska andra områden på en avancerad nivå. Detta för att våra medarbetare till fullo ska förstå, kunna bemöta samt argumentera mot, eller med, sakkunniga inom andra specialistområden.

EDGE brottmålsadvokater Kunskap/vetenskap. Bild 1
EDGE brottmålsadvokater Kunskap/vetenskap. Bild 2
EDGE brottmålsadvokater Kunskap/vetenskap. Bild 3

Ambition

Om du anlitar en advokat eller jurist hos EDGE brottmålsadvokater för ett brottmål är det vår ambition och målsättning att du ska känna att du har Sveriges bästa försvarsadvokat eller Sveriges bästa målsägandebiträde. Därför strävar vi efter att ha de absolut mest kompetenta juristerna jobbande hos oss.

EDGE brottmålsadvokater arbetar för att du ska uppnå absolut bästa möjliga resultat i den process som du befinner dig i. Lojaliteten mot dig som klient är vår starkaste ledstjärna.

EDGE brottmålsadvokater Ambition. Bild 1
EDGE brottmålsadvokater Ambition. Bild 2
EDGE brottmålsadvokater Ambition. Bild 3

Kreativitet

Vi anser att en bra brottmålsadvokat ska vara kreativ och se lösningar eller hitta vinklar som andra kanske förbiser.

Medarbetarna hos EDGE brottmålsadvokater strävar även efter att vara kreativa och ligga i framkant vad gäller framställningar i domstol och utnyttjar moderna verktyg samt nya angreppssätt för att på bästa sätt ta tillvara klientens intresse.

EDGE brottmålsadvokater Kreativitet Bild 1
EDGE brottmålsadvokater Kreativitet. Bild2
EDGE brottmålsadvokater Kreativitet. Bild 3

Medarbetare

Jens Högström Advokat och ägare av EDGE

Jens Högström

Advokat och ägare av EDGE

Jens Högström har studerat vid Chalmers tekniska högskola (Civilingenjörsprogrammet) samt Juris kandidatprogrammet vid Uppsala universitet.

Jens inledde sin juristbana 2008 som affärsjurist vid en av de större affärsjuridiska byråerna i Stockholm. Därefter jobbade han på en allmänpraktiserande byrå och kom då i kontakt med humanjuridiken.

Sedan 2013 har han jobbat uteslutande med humanjuridik och i huvudsak brottmål.

Jens  kvalificerar sig för Advokatsamfundets tredje och högsta nivå avseende yrkeserfarenhet för brottmålsadvokater.

Jens åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Han är offentligt biträde inom LVU, LVM, LPT, LRV, Migrations- och Kriminalvårdsärenden.

Jens har framgångsrikt företrätt klienter i många uppmärksammade mål, såsom “Bunkerläkaren”, “Dalarömordet”, “Sätramorden”, “Black-axe”, “Adriana målet” och nu senast i Högsta domstolens mål ”Årsta torg” och där hans klient frikändes av en enig sits.

Tobias Falk IT/marknad

Tobias Falk

IT/marknad

Tobias Falk bygger och utvecklar byråns IT- och marknadsplattform samt säkerställer byråns digitala säkerhet och sekretess.

Tobias har gedigen erfarenhet inom IT och har tidigare jobbat som konsult hos bland annat Kinnevik, Södersjukhuset i Stockholm, Örebro universitet, Försvarets materielverk (FMV)  och SPP.

Tobias har flertalet certifikat inom Apple, Microsoft, CompTIA, Facebook och Instagram mm.

Om oss

EDGE brottmålsadvokater grundades 2019 av advokaterna Jens Högström och Pontus Luthman. Idag jobbar Pontus Luthman inom den statliga sektorn och Jens Högström är ensam ägare av EDGE brottmålsadvokater.

EDGE brottmålsadvokater Grundare Jens Högström

Kontor

EDGE brottmålsadvokater har kontor i Stockholm och i Uppsala. Vi tittar ständigt på nya orter och avser att expandera till andra delar av Sverige för att där erbjuda vår hjälp till de som behöver specialistkompetens.

Vår växel är öppen dygnet runt!

EDGE brottmålsadvokater Kontor Stockholm

Kontakta EDGE brottmålsadvokater

Ring oss, maila oss eller använd nedan formulär för att komma i kontakt med oss.

Kontakta EDGE brottmålsadvokater

4 + 8 =

EDGE brottmålsadvokater. Vi jobbar när andra sover.
EDGE brottmålsadvokater. Vi hittar den svaga länken.

Följ oss  i sociala medier

EDGE brottmålsadvokater Facebook
EDGE brottmålsadvokater. instagram.
EDGE brottmålsadvokater. Linkedin.

© 2024 EDGE brottmålsadvokater
ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.

Cookiepolicy   GDPR